Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Departementene – Strategi for kultur og reiseliv

Departementene – Strategi for kultur og reiseliv

Med denne strategien ønsket Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet å styrke Norges posisjon som kulturdestinasjon. Strategien viser en rekke gode eksempler på vellykkede samarbeid mellom reiselivsnæringen og kulturlivet, og definerer innsatsområder og tiltak for å oppnå enda bedre resultater. Designkonseptet er at de gode eksemplene vises med foto plassert i «rammer» eller «vinduer» som gir assosiasjoner til både kunst og kultur og unike reiseopplevelser. Forskning og statistikk ble formidlet på en visuell og tydelig måte gjennom informasjonsgrafikk og faktabokser.

Les strategien her