Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO CanCell årsrapport 2019

UiO CanCell årsrapport 2019

CanCell er et senter ved UiO med ekspertise på cellulære mekanismer og kreftutvikling. Deres mål er å identifisere kreftens «Akilleshæler» og å frembringe metoder til å utnytte disse slik at kreftceller kan «reprogrammeres» til å bli ufarlige. Årsrapporten for 2019 har fokus på å presentere de ulike forskergruppene ved senteret og hva de jobber med. Ellers består rapporten av presentasjoner av assosierte medlemmer, årets høydepunkter, tall og infografikk. Rapporten er delt inn i ulike deler med hver sin farge, og har en oversiktlig layout med luft og god plass til bilder.