Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Spekterkonferansen 2018

Spekterkonferansen 2018

Hvert år designer vi profil og materiell til Spekterkonferansen, en fagkonferanse i regi av Arbeidsgiverforeningen Spekter. Årets tema var arbeidslivspolitikk i akselerasjonens tidsalder med fokus på produktivitet, likestilling og velferdsytelser. Tittelen «Strekk i laget?» stiller spørsmål om muligheter og økende forskjeller i arbeidslivet. Dette ble visualisert gjennom en graf-illustrasjon som viser de ulike fokusområdene i debatten. Vi leverte også design til program, bannere, plakater, annonser og presentasjoner.