Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Literature, Cognition, and Emotions

UiO – Literature, Cognition, and Emotions

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur. Hovedfokus er på hvordan litteratur former tanker og følelser. LCE tilbyr et tverrfaglig studieprogram på bachelornivå Psykologisk institutt ved Det humanistiske fakultet. Anagram har utviklet visuell profil med utgangs­punkt i et symbol som viser koblingen mellom menneske og tekst med assosiasjoner til tanker, litteratur, hjernehalvdeler og bøker.