Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Miljø- og klimastrategi

UiO – Miljø- og klimastrategi

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet er et av flere spennende prosjekter vi har gjort for Universitetet i Oslo. Det ble utarbeidet to publikasjoner for å synliggjøre arbeidet med å nå visjonen om at UiOs eiendomsvirksomhet skal være «fremragende grønn». Den første strategien presenterer i hovedsak eiendomsavdelingens 9 klima- og miljømål, samt 3 muliggjørende tiltak. Den andre publikasjonen er en oppfølging av den første, og viser hvor de er i prosessen med å nå de ulike målene. Som et ledd i å gjøre publikasjonene kortfattede og oversiktlige ønsket UiO å få utarbeidet symboler til hvert av de 9 klima- og miljømålene, samt de 3 muliggjørende tiltakene. Strategiene skal fungere som et arbeidsverktøy og oppslagsverk for de 230 ansatte, og samtidig være til inspirasjon og motivasjon i arbeidet med miljøspørsmål. UiO ønsket å presentere innholdet på en oversiktlig og helhetlig måte, med fokus på rene flater, bilder og infografikk. Samtidig skulle uttrykket ivareta UiOs visuelle profil, med fargene rød, beige og grå.