Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Universitetet i Oslo – Institutt for Musikkvitenskap

Universitetet i Oslo – Institutt for Musikkvitenskap

Visuell profil for UiOs nye masterprogram Music, Communication and Technology, som er en fellesgrad mellom UiO og NTNU. Kjernen i programmet er musikk og musikkteknologi, men har også innslag av psykologi, informatikk og entreprenørskap. Visjonen for masterstudiet er å utdanne humanistiske teknologer – kreative problemløsere med refleksjonsevne og entreprenørskapsånd. Vi kom frem til en illustrativ løsning som kombinerer abstraherte former fra musikk og lyd med bilder av mennesker, teknologi og utstyr. Elementer fra logoene til UiO og NTNU er også en del av illustrasjonen.