Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

NCMM Annual Report

NCMM Annual Report

I forbindelse med 10-års jubileet ønsket NCMM (Norsk senter for molekylærmedisin) å løfte årsrapporten visuelt da den skulle inngå i evalueringen om videre driftsmidler til senteret. Det var derfor viktig å fremheve forskningen, forskergruppene og resultatene gjennom de siste ti årene på en ryddig og leservennelig måte. Med aktiv bruk av informasjonsgrafikk og foto, ble dette presentert gjennom artikler, faktaoppslag og tidslinjer, supplert med infografikk og illustrert med de fine bildene til Nadia Frantsen.