Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Universitetet i Oslo – Studentombudet

Universitetet i Oslo – Studentombudet

Studentombudet er en juridisk rådgivningstjeneste som skal være tilgjengelig for alle studenter ved en rekke utdanningsinstitusjoner i Oslo.

Vi utviklet en enkel designprofil som består av logo, fargepalett og grafiske støtteelementer. Mye av identiteten ligger i logoen der paragrafen er en del av navnetrekket. Formen til symbolet er bygget opp av to S-er som danner et paragraftegn og henspeiler på kjernevirksomheten. 

Paragraftegnet består av mange deler som kan symbolisere flere utdanningsinstitusjoner. De sammensatte paragraftegnene som danner en enhet viser til Studentombudets juridisk veiledende rolle og samlende funksjon. Profilelementene er lekne og fleksible og kan settes sammen på mange ulike måter for å skape variasjon i layout.