Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Hylleraas årsrapport

UiO – Hylleraas årsrapport

Hylleraas-senteret er et Senter for fremragende forskning som utvikler og anvender metoder for simuleringer av komplekse molekylære systemer i vekselvirkning med stråling og felt.

Hylleraas-senteret ønsket å løfte sin årsrapporten visuelt, gjøre den mer tilgjengelig og til en god presentasjon av senteret. Rapporten skulle på en oversiktlig og inspirerende måte presentere både grunnleggende info, ny forskning og høydepunkter.

For å gjøre et teksttungt dokument mer tilgjengelig og navigerbart innførte vi kapittelsider og toppfelt med fast informasjon. I layout bruker vi også fargeflater, bilder, sitater og informasjonsgrafikk til å løfte fram innholdet. Logoen brukes på ulike måter som et gjennomgående grafisk element både på omslaget og i rapporten.