Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Institutt for biovitenskap (UiO)
Årsrapporter 2017–2020

Institutt for biovitenskaps forskning dreier seg om å forstå fundamentale biologiske prosesser fra molekylært og cellulært nivå til populasjons- og økosystemnivå.

Anagram har samarbeidet med IBV i mange år, og har blant annet laget årsrapportene fra 2016–2020. Fra 2017 ønsket IBV å gi årsrapportene et visuelt løft, og samtidig gjøre innholdet mer tilgjengelig og lettlest.

Resultatet ble Highlights, en ​serie årsrapporter i «veskeformat», der høydepunkter og viktige hendelser presenteres gjennom korte og leservennlige tekster, supplert med aktiv bruk av illustrasjon, infografikk, tall og fakta.