Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Oslo Voksenopplæring – illustrasjon

Oslo Voksenopplæring – illustrasjon

Diktsamlingen Å leke … er et av resultatene til 17 kvinners 4-årige norskutdanning ved Oslo Voksenopplæring. Kvinnene er voksne og minoritetsspråklige med alt fra 3 til 15 års botid i Norge. De har et felles mål om å jobbe med norske barn i norske barnehager og skoler. Dette krever en høy språkkompetanse samt kunnskap om lek og hva dette betyr for menneskets utvikling. I forbindelse med dette arbeidet fikk kvinnene i oppgave å skrive et dikt om deres assossiasjoner til ordet lek. Resultatet ble denne diktboken, der Anagram sto for layout og illustrasjon.