Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Promenta

UiO – Promenta

Forskningssenteret PROMENTA ved UiO har som målsetting å framskaffe ny kunnskap om sentrale spørsmål innen psykisk helse, livskvalitet og rusbruk.

Vi utviklet et visuelt uttrykk for Promenta bestående av grafiske elementer, fargepalett og ikoner. De grafiske elementene er inspirert av Promentas tverrfaglige forskningsperspektiv, en todelt form som henspeiler til menneskesinnets lyse og mørke sider. Elementet kombineres med foto som viser mennesker i ulike livsfaser og ikoner som gir mer konkret informasjon om forskningsområdene.