Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – RITMO

UiO – RITMO

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved UiO skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse. Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi.

Vi har i samarbeid med Bransjen laget Ritmos visuelle profil, animasjon, digitale årsrapporter, infografikk, skilt, rollups, bannere og flere typer profilmateriell.

Se den digitale rapporten her