Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Departementene – handlingsplan for fysisk aktivitet

Departementene – handlingsplan for fysisk aktivitet

«Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029» er en tverrdepartemental handlingsplan for fysisk aktivitet, utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Ambisjonen var blant annet at handlingsplanen skulle være et godt verktøy for brukeren, særlig rettet mot kommunene. Videre ønsket HOD at handlingplanen skulle være oversiktlig, inspirerende og å fremme mottoet: «det er lite som skal til!

Det var viktig å favne hele befolkningen i de visuelle fremstillingene, både i forhold til etnisitet, funksjonalitet, kjønn, alder osv. Andre føringer for innhold var å favne hele landet (bygd og by), hele livsløpet, inne og ute og årstidsvariasjoner.

Løsningen ble en rikt illustrert handlingsplan, med foto, illustrasjoner og visuelle fremstillinger av tall, fakta og sitater.