Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Museum implosions
Essaysamling

Essaysamling for forskningsgruppen Technologies in Practice ved IT-universitetet i København der medlemmene av gruppen alle har skrevet et essay om opplevelsen av fortidens teknologi etter en dag på Teknisk Museum. Tekstene tar utgangspunkt i et utvalgt objekt fra utstillingen, og er presentert sammen med tilhørende foto. Designet tar utgangspunkt i risografi, trykketeknikk som ligger et sted mellom det analoge og digitale og den overlappende effekten denne teknikken frembringer.