Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Centre for Philosophy and the Sciences

UiO – Centre for Philosophy and the Sciences

Center for Philosophy and the Sciences (CPS) er et nytt tverrfaglig prosjekt på Universitetet i Oslo, som skal være en møteplass mellom filosofi og vitenskap. CPS vil fokusere på innovative muligheter for forskning og lære- og studiemåter som legger til rette for en toveis flyt av ideer. Tanken er at vitenskapens systematiske innsamling av kunnskap og filosofiens refleksjon styrker hverandre, og at interaksjon mellom disse er gjensidig fordelaktig. 

Anagram fikk i oppdrag å lage visuell profil til prosjektet. Vi kom frem til et symbol som består av to deler, og som representerer toveis flyt og interaksjon i et uttrykk som både gir assosiasjoner til matematiske/vitenskapelige symboler og til refleksjon. Vi designet også banner til nettside og eksempler på bruk i presentasjon, trykksaker etc.