Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – NORA

UiO – NORA

NORA er et nytt norsk konsortium, som skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Vi har utviklet logo og visuell profil, samt design av nettside og profileringsmateriell.

Logoen viser en sammenkobling mellom det menneskelige og det maskinelle ved å referere både til maskinspråk/læring og menneskelig læring. Inkorporert i navnetrekket vises grunnstrukturen (det digitale skjelettet) i all visuell fremstilling på skjerm, binærkodetallene 1 og 0. I navnetrekket vises tre slike tall, 1-0-1. 101 er i tillegg til å kunne leses som ren kode/tall, et kjent utrykk for en introduksjon til et tema/emne, knyttet opp mot læring.

Vi har også utviklet en illustrasjon av en digital hjerne som benyttes både animert og statisk på nett og profileringsmateriell.