Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Senter for Utvikling og Miljø – Konferanseprofil

UiO – Senter for Utvikling og Miljø – Konferanseprofil

Profil og ikoner til konferanse arrangert av The Independent Panel on Global Governance for Health, med administrativ støtte fra Senter for Utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Konferansen hadde fokus på universell helsedekning og på å øke kunnskapen om faktorene bak de globale skjevhetene i helsedekningen og hvordan man kan løse disse utfordringene.

Anagram hadde ansvaret for konferansens visuelle profil, som skulle kommunisere helse, ulikhet og globale forhold. I tillegg lagde vi ikoner til de ulike temaene i konferansen.