Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO)

Veksthuset for livsvitenskap
Miniprofil

Veksthuset for livsvitenskap er Universitetet i Oslos innovasjonsenhet for livsvitenskap, helse og teknologi. Veksthuset skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved Universitetet i Oslo slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk. Veksthuset hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase og tilbyr skreddersydd veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer. «En åpen dør: Vår dør er åpen for forskere og studenter; ledere og administrativt ansatte som støtter innovative forskere; samt eksisterende og nye eksterne samarbeidspartnere.» (fra UiOs nettside).

Anagram fikk i oppdrag å utvikle Veksthuset for livsvitenskaps visuelle profil. UiO ønsket et særegent og rikt illustrert uttrykk innenfor rammene av UiOs overordnede profil. Vi utviklet en serie med illustrasjoner og animasjoner, fargepalett, infografikk og en rekke bannere, presentasjoner og annet informasjonsmateriell.

Målet var å øke kjennskap til innovasjonsenheten og gi et tiltalende, inviterende og positivt inntrykk. Unge forskere er hovedmålgruppe, og bedrifter innen livsvitenskap er viktige samarbeidspartnere. Samarbeid, åpenhet, møteplasser og invitasjon er viktige stikkord, og som hovedelement tok vi utgangspunkt i Veksthusets åpne dør.

Den grønne fargen ble valgt for å illustrere vekst, den gule stripen er døren som åpnes, en åpen invitasjon til livsvitenskapen på UiO.