Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Njord Årsrapport 2018 og 2019

UiO – Njord Årsrapport 2018 og 2019

Njord er et nytt tverrdisiplinært forskningssenter ved fakultet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo, som jobber med geologi og geologiske prosesser i både mikro og makro perspektiv. Vi har laget årsrapporten for 2018. Den bærer preg av et visuelt fokus som viser kontrasten mellom store geologiske formasjoner og de minste partiklene. Dette presenteres gjennom bruk av flotte felt- og laboratoriebilder i samspill med en fargepalett av jordfarger som er hentet fra bildemateriellet. Forsiden, som har en taktil effekt preget med et prikkemønster i en bølgeformasjon, refererer til denne kontrasten og gjør at både mikro og makro referansen kan ses parallelt. Rapporten har en luftig og stram layout med utstrakt bruk av infografikk.