Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO – Rocs Årsrapport

UiO – Rocs Årsrapport

Rocs (Rosseland Centre for Solar Physics) forsker på den aktive sola. Vi har utarbeidet årsrapporten de tre siste årene, der målet var å vise instituttets arbeid og forskning både til fagfolk, samarbeidspartnere og investorer. Det visuelle uttrykket er inspirert av Rocs logo og flotte bildemateriale fra observasjoner og simuleringer av solas aktivitet.