Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

UiO: Livsvitenskap
Oslo Life Science konferansen 2022
Miniprofil

Oslo Life Science konferansen er en årlig konferanse for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Satsingen skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Anagram laget visuell profil, animasjoner, webbannere og annet materiell for Oslo Life Science konferansen 2022. Konferansen gikk over fem dager, der internasjonale og nasjonale foredragsholdere presenterte toppforskning innen blant annet pandemi og beredskap, innovasjon, helse, medisin og livsvitenskapsindustri.

Vi ønsket å skape et tydelig og gjenkjennbart uttrykk som kunne fungere på konferansens mange ulike kommunikasjonsflater, og som kunne stå like godt alene som sammen med mye annen informasjon. Det visuelle uttrykket er abstrakt, men samtidig gjenspeile konferansens mange temaer. Elementene illustrerer bevegelse, landskap/bølger/horisont, vitenskapelige data/målinger/statistikk og pandemi/smittebølger/virus.