Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Språkrådet
Språkstatus

Språkstatus er en språkpolitisk tilstandsrapport som Språkrådet gir ut kvart fjerde år. Rapportene tar for seg tilstanden for språk og språkbruk på ulike samfunnsområder. Målgruppen er blant annet fagfolk, politikere/Kulturdepartementet, kommuner og utdanningssektoren.

Språkstatus er et omfangsrikt og teksttungt dokument, der kravet til god lesbarhet og universell utforming er spesielt viktig. I løsningen vektlegges derfor ryddige strukturer gjennom kapittelinndelinger og tydelig navigering. Innholdet visualiseres videre med aktiv bruk av illustrasjoner, sitater og tekstbokser.