Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Språk i Norge – kultur og infrastruktur
En interaktiv rapport fra Språkrådet

Språkrådet og Språkrådets framtidsutvalg har utarbeidet Språk i Norge – kultur og infrastruktur, en rapport om innsatsområdene i den norske språkpolitikken, med forslag til språkpolitiske mål. Rapporten skal utfylle målsetningene i Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, som ble behandlet av Stortinget i 2009. Rapporten skal også skissere politiske virkemidler og tiltak som gjør det mulig å nå målene.

Språkrådet ønsket en rapport som i hovedsak skulle være interaktiv, men med en trykket versjon i tillegg. Målgruppen er politikere og andre som er over gjennomsnittet interessert i språkpolitikk. Da dette er en uavhengig rapport så skulle det visuelle uttrykket ikke kobles opp mot Språkrådet visuelle profil. Resultatet ble en rapport med aktiv bruk av illustrasjoner og fargeflater, med fokus på å formidle innholdet på en lett og variert måte.

Uttrykket skulle oppleves nært og med brukerne av språket i fokus. Universell utforming var derfor spesielt viktig i denne sammenhengen, og det ble utarbeidet en universelt lesbar fil i tillegg til at den ble oversatt til tegnspråk.

Se den digitale utgaven her: https://sprakinorge.no