Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Vetuva 2018 – magasin og nettmagasin

Vetuva 2018 – magasin og nettmagasin

Vetuva er et forskningsmagasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra kvalitetssikret skandinavisk forskning om barnehager. Magasinet finnes både i trykket og digital utgave. Vi har jobbet med magasinet i tre år, og står for utforming, illustrasjon, foto og produksjon av både trykket og digital utgave. Design og layout er lekent, med aktiv bruk av bilder og illustrasjon for å tilgjengeliggjøre forskningen på en lettfattelig og inspirerende måte. Magasinet inneholder også «dialogkort» til faglige refleksjoner om barnehagehverdagen, for å gjøre innholdet relevant for målgruppen. Til 2018-utgaven laget vi også en reportasjefilm og en kortfilm som ble brukt til å promotere magasinet i sosiale medier.

https://vetuva.udir.no