Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og-forebygging (NSSF) ved Det medisinske fakultet/UiO

Suicidologi – tidsskrift

Anagram har lang erfaring med design og produksjon av magasiner og tidsskrifter. Vi har hatt en rekke faste magasiner og tidsskrifter, blant annet Vinbladet, Bulletin (Norsk Form), Medlemsbladet Diabetes, Steinerbladet, Visjon, Våre Barn (Barnekreftforeningen), Vetuva (Udir), Språknytt og Statsspråk. Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet.

Når vi arbeider med design på publikasjoner setter vi oss alltid nøye inn i tematikken slik at innholdet formidles på best mulig måte. Vi har et aktivt forhold til tekst og er opptatt av å få til en god balanse og prioritering av innholdet innenfor rammene vi skal forholde oss til.

Anagram redesignet Tidsskriftet Suicidologi i 2021 og har siden stått for utforming, ombrekking og foto. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året. Tidsskriftet har en sensitiv tematikk som krever innsikt og varsomhet i formidlingen og bruken av visuelle virkemidler, og det er spesielt viktig at man trår varsomt når det gjelder bildeutvalg, tekst og illustrasjon. Fargene harmonerer med NSSFs visuelle profil, samtidig som løsningen gir rom for å hente farger fra bilder og illustrasjoner for å skape et helhetlig og harmonisk uttrykk.

I illustrasjoner, figurer og grafiske fremstillinger er vi bevisste på å gjøre innholdet tydelig og tilgjengelig, og samtidig løse dem på en kreativ måte. Vi er svært nøye på detaljer (både på tekst, bilder/illustrasjoner og layout), og har høy bevissthet rundt universell utforming.