Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

ETHOS Lab – Code Poetry
Bok

Anagram har designet en bok med tilhørende illustrasjoner for Ethos Lab ved IT universitetet i København. Boka viser kreativ skriving i form av dikt, basert på tradisjonelt kodespråk/kildekode. Diktene tar hensyn til poesien bak syntaks, grammatikk og tegnsetting, både i naturlig språk og i dataspråk. Resultatet er lekne, visuelle collager som bidrar til å gjøre kildekode mer tilgjengelig og forståelig, enten vi «snakker språket» eller ikke. Kombinasjonen av det fysiske og digitale språket kalles «codework» og er en egen genre. Illustrasjonene består av symboler som benyttes i kildekode. I flere av illustrasjonene er disse tegnene satt sammen til abstrakte ansikter, som viser en symbiose mellom det menneskelige og det digitale – informatikk og mimikk, i skjønn forening.