Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Universitetet i Oslo – ikoner

Universitetet i Oslo – ikoner

Vi har uformet ikoner til Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Ikonene illustrerer UiOs fire målsettinger på området. For å forsterke UiO som avsender, valgte vi å bruke en av sirklene i UiOs logo som utgangspunkt for de fire ikonene.